فایل های دسته بندی آموزش و پرورش - صفحه 1

نمونه سوال راهنمای معلم ارزشیابی توصیفی (ویژه آزمون استخدامی)

نمونه سوال راهنمای معلم ارزشیابی توصیفی (ویژه آزمون استخدامی) | سال انتشار: نامشخص | تعداد سوالات: 106 | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج سوالات اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش

پکیج سوالات اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش | سال انتشار: نامشخص | تعداد سوالات: 1000 | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش

قیمت : 130,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیچ منابع عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

پکیچ منابع عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش | سال انتشار: نامشخص | تعداد سوالات: 1400 | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش

قیمت : 130,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج منابع تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

پکیج منابع تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش | سال انتشار: نامشخص | تعداد سوالات: 1000 | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش

قیمت : 130,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال روش ها و فنون تدریس (ویژه آزمون استخدامی)

نمونه سوال روش ها و فنون تدریس (ویژه آزمون استخدامی) | سال انتشار: نامشخص | تعداد سوالات: 234 | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال روانشناسی پرورشی (ویژه آزمون استخدامی)

نمونه سوال روانشناسی پرورشی (ویژه آزمون استخدامی) | سال انتشار: نامشخص | تعداد سوالات: 280 | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش (ویژه آزمون استخدامی)

نمونه سوال سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش (ویژه آزمون استخدامی) | سال انتشار: نامشخص | تعداد سوالات: 70 | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن (ویژه آزمون استخدامی)

نمونه سوال طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن (ویژه آزمون استخدامی) | سال انتشار: نامشخص | تعداد سوالات: 172 | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال سند تحول بنیادین (ویژه آزمون استخدامی)

نمونه سوال سند تحول بنیادین (ویژه آزمون استخدامی) | سال انتشار: نامشخص | تعداد سوالات: 144 | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی (ویژه آزمون استخدامی)

نمونه سوال اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی (ویژه آزمون استخدامی) | سال انتشار: نامشخص | تعداد سوالات: 175 | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال آیین نامه اجرایی مدارس (ویژه آزمون استخدامی)

نمونه سوال آیین نامه اجرایی مدارس (ویژه آزمون استخدامی) | سال انتشار: نامشخص | تعداد سوالات: 125 | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال مبانی نظری تحول بنیادین (ویژه آزمون استخدامی)

نمونه سوال مبانی نظری تحول بنیادین (ویژه آزمون استخدامی) | سال انتشار: نامشخص | تعداد سوالات: 157 | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی
سفارش تبلیغات در شاپرفا