فایل های دسته بندی عمران و معماری - صفحه 1

پاورپوینت طراحی هتل

پاورپوینت طراحی هتل | تعداد اسلاید: 80 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح اتوکد پروژه مسکونی ویلا

طرح اتوکد پروژه مسکونی ویلا | تعداد صفحات: نامشخص | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, JPG, CAD/DWG

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه طراحی و معماری انجمن خوشنویسان

پروژه طراحی و معماری انجمن خوشنویسان | تعداد صفحات: 77 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معماری دوره اشکانی

پاورپوینت معماری دوره اشکانی | تعداد اسلاید: 35 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب‌پذیری و ارزیابی ریسک عقب زدگی به روش ماتریس اندرکنش و اندیس آسیب پذیری

آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب‌پذیری و ارزیابی ریسک عقب زدگی به روش ماتریس اندرکنش و اندیس آسیب پذیری | تعداد صفحات: 20 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص | محتوای فایل: DOC

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه بررسی وضع موجود کاربری اراضی یور محله بابلسر-ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پروژه بررسی وضع موجود کاربری اراضی یور محله بابلسر-ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری | تعداد صفحات: 79 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد | محتوای فایل: DOC

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی بر اساس عملکرد و مقایسه با طراحی بر اساس مقاومت (بهسازی لرزه ای)

طراحی بر اساس عملکرد و مقایسه با طراحی بر اساس مقاومت (بهسازی لرزه ای) | تعداد صفحات: 40 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, XLS, JPG

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی به همراه آموزش طراحی جداگر لرزه ای

طراحی به همراه آموزش طراحی جداگر لرزه ای | تعداد صفحات: 60 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, XLS, JPG

قیمت : 370,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی به همراه آموزش میراگر تسلیمی

طراحی به همراه آموزش میراگر تسلیمی | تعداد صفحات: 60 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, XLS, JPG

قیمت : 370,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی به همراه آموزش میراگر اصطکاکی

طراحی به همراه آموزش میراگر اصطکاکی | تعداد صفحات: 51 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, XLS, JPG

قیمت : 380,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی به همراه آموزش میراگر ویسکوز

طراحی به همراه آموزش میراگر ویسکوز | تعداد صفحات: 56 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, XLS, JPG

قیمت : 370,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی به همراه آموزش میراگر ویسکوالاستیک

طراحی به همراه آموزش میراگر ویسکوالاستیک | تعداد صفحات: 52 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, XLS, JPG

قیمت : 370,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی
سفارش تبلیغات در شاپرفا